ŠOLA MOČI GOVORA
Moč govora je dar, pridobljen v socialnem okolju. Je dar, ki ga lahko oplemenitimo!
 
CILJNA SKUPINA: študentje

CILJI:
  - še bolj uspešno komunicirati
- imeti bolj prepričljiv govorni nastop
- argumentirano izražati svoja stališča
- negovati pozitivna razmišljanja o
  sebi in drugih
- zmanjšati tremo
- ozavestiti osebne vrline in telesna sporočila
- spoznavati glasovno podobo sporočanja
- znati izbrati temo
- vedeti več o strukturi govornih dejanj
- pridobiti veščino v pripravi različnih govornih
  predstavitev
- spoznati procese dobre komunikacije
- pridobiti sposobnost analiziranja poslušalcev
- spretneje uporabljati jezik in vizualne
  pripomočke
- spoznati konstruktivno kritiko

VSEBINA obsega osem modulov.   [Podrobnosti » ]

IZVEDBA:

PRIJAVA:

Vaše vprašanje – naš odgovor

[Retorika 1]  [Retorika 2]  [Retorika 3]  [Priprava govora za določen namen]  [Trening javnega nastopanja]  [Moderacija]  [Pogumno nastopam] 

Nazaj e-pošta Domov