RETORIKA 3


Dale Carnegie:
Kolikor človek razvije sposobnost jasnega in razumljivega posredovanja svojih misli drugim ljudem, toliko se povečajo tudi njegove možnosti, da je koristen.
 
KAJ BOSTE PRIDOBILI NA SEMINARJU?

  • Spoznali boste metode, ki pomagajo nedvoumno posredovati informacijo,
     in strategije prepričevalnega govora.

VSEBINA:

   PREDSTAVIMO SEBE - PREDSTAVIMO GOVORNIKA
      - Dobra predstavitev je kratka

   INFORMATIVNI GOVOR
      - Vrste informativnih govorov
      - Priporočila za učinkovito oblikovanje takšnega govora

   PREPRIČEVALNI GOVOR
      - Pomembnost prepričevanja in etika
      - Motivacija poslušalcev
      - Priprava prepričevalnega govora
      - Prepričevalne strategije
      - Bodimo vredni zaupanja!

IZVEDBA:

   - Več vrst govorov
   - Utrjevanje pridobljenih veščin s prejšnjih seminarjev
   - Snemanje s kamero
   - Analiza

ŠTEVILO KANDIDATOV: največ 10

TRAJANJE: 16 ur, razporejenih v 4 x 4 ure

LOKACIJA: Koprska ulica 25, Maribor

ZAČETEK:

SREČANJA:

ROK ZA PRIJAVO :
Prijava na izobraževanje
Kotizacija in plačilo


Vaše vprašanje – naš odgovor

[Retorika 1]  [Retorika 2]  [Priprava govora za določen namen]  [Trening javnega nastopanja]  [Šola moči govora]  [Moderacija]  [Pogumno nastopam] 

Nazaj e-pošta Domov