Spretno komuniciranje ima moč in vodi k uspehu. Zato moramo najprej poznati sebe kot osebnost, ki je enkratna. Osebnost, ki ima telo in dušo. Če sebe bolje poznamo, druge laže razumemo. Komunikacijski stik je uspešnejši, ubeseditev prepričljivejša.

CILJ
Bolj sproščeno in bolj prepričljivo komuniciranje ob vsakdanjih priložnostih in v poslovnih pogovorih.

IZVEDBA
Z načrtno izbranimi igrami spoznavamo naravne zakonitosti komuniciranja, zato da nam bo komuniciranje v zadovoljstvo in korist.

TRAJANJE
Ena naših odlik je PRILAGODLJIVOST.
Organizirane skupine lahko same določijo frekvenco srečanj in število ur.

VSEBINA
MEDOSEBNI STIKI in VODENJE SESTANKOV [Podrobnosti » ]


Vaše vprašanje – naš odgovor

 

Nazaj e-pošta Domov