MEDOSEBNI STIKI VODENJE SESTANKOV
Govorno in negovorno sporočanje Čas je dragocen, zato s pripravljenim vodenjem varčujemo z našim časom in časom drugih udeležencev ter povečamo učinkovitost sestankov.

CILJ: Bolj samozavestno navezovati
        stike, se pogovarjati, pogajati …

CILJ: Učinkovito uporabiti čas, dobro
        argumentirati in se izogibati
        nesporazumom.

VSEBINA:
- ozaveščanje sporočil našega telesa
- kako nas vidijo drugi
- kako nas slišijo drugi - kaj sporočata
   naš glas in naš način govorjenja
- kako nas čutijo drugi - spodbudimo
   pozitivnost
- zaznavni zemljevid
- kako uporabimo besede in kdaj
   katero, da bo komuniciranje odlično
- nesporazumom omejimo svobodo

VSEBINA:
  - dobra priprava vodje in sodelujočih
  - dobra priprava na sestanek
  - organizacija sestanka
  - argumentiranje
Vaše vprašanje – naš odgovor

 

Nazaj e-pošta Domov