SPREHOD PO SLOVENSKEM PRAVOPISU 1 IN 2
Kje postaviti ločilo, naj bo presledek ali ne, napišem narazen ali skupaj?
Ne izgubljajmo časa z razmišljanjem, obnovimo ta znanja.


CILJ: V dopisih in drugih pisnih sporočilih znati uporabljati pravopisna pravila.

IZVEDBA
Na vsakem srečanju smo aktivni vsi, mi in vi. Na praktičnih primerih utrjujemo znanje.

ČAS in KRAJ
Vaša časovna naložba na tej poti do cilja je po 4 pedagoške ure za vsak del. Ker je ena od naših odlik PRILAGODLJIVOST, lahko izvedbo prilagodimo glede na organizirano skupino.

VSEBINA
   - ločila
   - velika in mala začetnica
   - pisanje skupaj in narazen
   - uporaba predlogov
   - prevzemanje besed
   - dopisi v klasični in elektronski obliki
   - kratice in okrajšave, njihov zapis in
     sklanjanje (d. o. o. in podobno)
  Več »

Vaše vprašanje – naš odgovor

[Glasbeno izobraževanje] 

Nazaj e-pošta Domov