GOSTOVANJE V ELEKTRONSKIH MEDIJIH
 
CILJ: Samozavestno in zanimivo povedati svoje mnenje, odgovarjati strokovno, a hkrati razumljivo, prepričljivo predstaviti sebe, dejavnost, izdelek ali storitev.

VSEBINA:
- zakonitosti radia in televizije
- izjava
- komercialna predstavitev
- novinarska konferenca
- intervju

IZVEDBA:
- simulacija dogodkov
- snemanje s kamero
- konstruktivno komentiranje
Vaše vprašanje – naš odgovor

[Pred kamero]  [Trening glasu]  [Kultura govora]  [Moderiranje] 

Nazaj e-pošta Domov